เครื่องเข้าเล่มสันกาว -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @nutchaphat