เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @nutchaphat