เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @nutchaphat