เครื่องพิมพ์เช็ค -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @nutchaphat